Gigantyczna popularność bitcoinów

W tym roku bitcoin bije prawdziwe rekordy popularności! Przekonaj się co sprawiło, że liczba zwolenników tej kryptowaluty tak bardzo wzrosła. Czym jest bitcoin i z jakiego powodu tak gigantycznie wzrosła liczba transakcji opłacanych bitcoinami?

Popularność bitcoina

Liczba transakcji dokonywanych w internecie z wykorzystaniem bitcoina cały czas rośnie. W 2016 r. odbyła się rekordowa liczba transakcji dokonywanych jednego dnia. W ciągu jednej doby zostało przeprowadzonych 246 tys. transakcji w sieci Bitcoina. Wartość tych transakcji wyniosła aż 157 milionów dolarów. Inwestorzy coraz to częściej przekonują się, że waluta internetowa może być z powodzeniem wykorzystywana nie tylko jako środek płatniczy, ale także jako bardzo zyskowna inwestycja.

Czym jest bitcoin?

Bitcoin to nic innego jak waluta internetu. Jest ona niezależna od władz państwowych oraz decyzji rządu. Jest to waluta, którą posługują się użytkownicy internetu, z pominięciem banków i innych instytucji finansowych. Bitcoin to waluta, która nie posiada właściciela, ani też nikt nie czerpie z niej zysków. Wszelkie zmiany wprowadzane do protokołu bitcoina muszą zostać zatwierdzone w sposób demokratyczny przez odpowiednią grupę użytkowników.

Zalety bitcointów

Właściciele bitcointów mogą mieć pewność, że waluta ta nie zostanie skonfiskowana przez instytucje publiczne lub inne osoby, wobec których mamy określone zobowiązania finansowe. Oznacza to, że bitcoiny będące w naszym posiadaniu nie zostaną odebrane nam przez urząd skarbowy, sąd, czy ex-małżonka.

Ograniczona ilość bitcoinów gwarantuje jej odporność na inflację. Dodatkowo waluta ta może być rozliczana maksymalnie do ósmego miejsca po przecinku, dzięki czemu nie musisz się obawiać o całkowity spadek wartości bitcoina.

Bitcoin to waluta w pełni anonimowa, co oznacza podmioty / osoby dokonujące transakcje nie są jawne. Jawny są jedynie same transakcje.

Ogromnym atutem transakcji dokonywanych z wykorzystaniem płatności bitcoinowych jest szybkość oraz niski koszt transakcji. Pominięcie instytucji banków zmniejsza koszty poprzez całkowitą redukcję prowizji i marż bankowych, a także powoduje, że transakcja odbywa się natychmiastowo.

Transakcje z wykorzystaniem bitcoina są także bardzo wygodne oraz bezpieczne.

Od czego zależy wartość bitcoina?

Bitcoin w przeciwieństwie do pieniądza nominalnego jest w pełni niezależny od decyzji władz państwowych. Na wartość bitcoina mają wpływ m.in. liczba użytkowników (wraz ze wzrostem liczby użytkowników, rośnie wartość bitcoinów) oraz jej użyteczność.

Pomimo iż w wielu krajach Bitcoin nie został uznany za oficjalną walutę, to i tak pieniądz ten ma przed sobą ogromną przyszłość.