Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Wiele osób pożycza pieniądze wybierając do tego różne instytucje, które udzielają kredytów, pożyczek czy chwilówek. Bardzo często zdarza się również zadłużanie u rodziny i znajomych. W większości przypadków spłata takiego zobowiązania następuje szybko, ale są też przypadki, gdzie o zwrot trzeba się długo upominać. Dlatego, aby uniknąć takich sytuacji, trzeba wiedzieć co zrobić. Gdzie się udać po pomoc w odzyskaniu pieniędzy? Jak postępować w sytuacji, gdy dłużnik nie zapłacił należności, a kontakt z nim jest ograniczony? Jaki sposób jest dobry, by nakłonić dłużnika do spłacenia zobowiązań?

Pożyczanie pieniędzy w banku i u rodziny

Przeciętny obywatel kraju w momencie braku wystarczających środków na utrzymanie wybiera się do banku po kredyt. Tam sprawdzają jaką kwotę maksymalną może pożyczyć, wliczając do tego odsetki oraz określając, na jak długi odcinek czasu to będzie. Po konkretnym ustaleniu wszystkich istotnych szczegółów spisuje się stosowną umowę, która jest dowodem, także w przypadku niespłacenia zobowiązania na czas. W sytuacji, gdy upłynie określony termin, a bank nadal nie uzyska z powrotem swojej własności, wtedy ma prawo rozpocząć procedurę windykacyjną. Pierwszym etapem jest próba kontaktu — telefoniczna lub pisemna. Następnym krokiem, w przypadku braku rezultatu, jest wypowiedzenie umowy kredytu trwające 30 dni, a nawet sprzedaż długu firmie windykacyjnej. Ostatecznym punktem w batalii banku o zwrot pożyczki jest przekazanie sprawy do sądu i przy uzyskaniu nakazu spłaty powołany zostaje komornik.

Inaczej jest w kwestii pożyczania pieniędzy od rodziny i znajomych. W tej sytuacji pożyczkodawca uwzględnia zazwyczaj tylko samą kwotę bez oprocentowania i dodatków jak odsetki. Dzięki wzajemnej relacji pożyczający ma także możliwość oddawać wypożyczone środki w bardzo niskich ratach nawet przez długie lata. Takie postępowanie może pogorszyć wieloletnie kontakty. Problem zaczyna się tworzyć w momencie, gdy dłużnik nie odda całego zadłużenia. Dlatego już na początku, przy zamiarze pożyczenia sporej kwoty warto spisać umowę. Zabezpieczy ona prawo do odzyskania należności od zadłużonego.

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Istnieje kilka sposobów na wyjście z kłopotliwej sytuacji i odzyskanie należności, a jedynym z nich jest windykacja.

Windykacja jest to dążenie do otrzymania z powrotem pożyczonych środków finansowych bądź rzeczy posiadanych przez osoby nieuprawnione. Dochodzenie swoich praw jest zgodne z określonymi przepisami prawnymi.

Chcąc odebrać swoją własność, możemy skorzystać z zalet, jakie posiada windykacja.

Rodzaje windykacji:

  • windykacja polubowna

  • windykacja sądowo-egzekucyjna

  • windykacja samodzielna

Etapy profesjonalnej windykacji

Kancelarie prawne stosują profesjonalne usługi windykacyjne, które prowadzą przez kilka etapów odzyskiwania niespłaconej należności.

Pierwszym krokiem to polubowne rozwiązanie problemu, gdzie narzędziem rozwiązywania konfliktu jest kontakt z dłużnikiem – osobisty lub za pomocą telefonu czy e-maila. Zastosowana tu jest perswazja jako taktyka skłaniająca dłużnika do dobrowolnej spłaty należności lub podjęcia negocjacji i zawarcie ugody.

Głównymi stosowanymi elementami oprócz prób kontaktu telefonicznego i osobistego są:

  • wystosowanie pisma z wezwaniem do zapłaty długu;

  • poinformowanie o wystawieniu długu na giełdzie;

  • poinformowanie o podjęciu kolejnych kroków i konsekwencjach dalszego niespłacenia należności

W tym sposobie odzyskiwania długu jest skuteczne, jeśli nie był płacony do 3 miesięcy, a kwota nie przekracza 10 000 złotych. Dodatkowo ważna jest informacja o negocjacjach windykatorów z dłużnikiem, które mogą trwać ok. 30 dni.

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Punktem do działania jest uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego, dzięki któremu wierzyciel może zwrócić się do komornika, aby ściągnął należność z majątku dłużnika. W pierwszej kolejności, w zależności od jej wysokości, zostaje przejęta pensja. Może to być nawet 50% zarobków w przypadku zarabiania więcej niż pensja minimalna przy zatrudnieniu na umowę o prace. W sytuacji, gdy ta kwota będzie niewystarczająca, komornik ma prawo zająć pozostałą część majątku, w tym mieszkanie, samochód oraz drogocenne przedmioty.

Samodzielna windykacja

W przypadku gdy wierzyciel chce odzyskać należność na własną rękę, wykorzystuje windykację samodzielną. Wybierając ten model, może prowadzić dochodzenie zwrotu należności w formie polubownej, jak i sądowo-egzekucyjnej. Głównym czynnikiem decydującym o sukcesie tego typu egzekucji jest ilość poświęconego czasu na działanie. Pożyczkodawca musi samemu dopilnować kontaktu z dłużnikiem i monitorować przebieg zwracanych funduszy. Pomocnymi narzędziami do tego są programy w internecie, które oferują wzory wezwań do zapłaty, a nawet możliwość zgłoszenia dłużnika online do KRD czy sądu. Dodatkowym atutem samodzielnego dochodzenia zwrotu środków pieniężnych jest budowanie wizerunku jako konsekwentnego przedsiębiorcy.

Wybierając firmę windykacyjną, masz pewność, że Twoja sprawa zostanie przeprowadzona profesjonalnie ze skutkiem odzyskania utraconych pieniędzy.

W przyszłości możesz uniknąć konieczności stosowania windykacji, gdy w momencie pożyczania pieniędzy spiszesz umowę z klientem, będąc z nim w stałym kontakcie, a przy tym kontrolując przebieg powracających pieniędzy.

Pismo jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem, a nawet umożliwia dochodzenia swoich praw w sądzie, gdy dłużnik będzie zwlekał i nie odda pożyczonych pieniędzy.