Założenia i rezultaty programu 500+

Jak powszechnie wiadomo, od kwietnia bieżącego roku wszedł program 500+, który ma na celu wspomóc rodziny w wychowaniu dzieci, przez zasiłek w wysokości 500zł miesięcznie na dziecko. Program ten ma za zadanie nie tylko pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci poprzez pomoc materialną, ale też zwiększyć liczbę dzieci w polskich rodzinach.

Kto może dostać pieniądze z 500+?

 Zasiłek przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18-go roku życia (jeśli jedno dziecko ma 18 a drugie 16 to zasiłek nie zostanie przyznane na żadne). Oczywiście można się ubiegać o przyznanie zasiłku na każde z dzieci (również do 18-go roku życia) jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 800 . Aby dostać zasiłek wystarczy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, a świadczenie przyznawane jest wtedy na rok czasu, po upływie roku należy złożyć wniosek jeszcze raz.

Program 500+ a budżet polskich rodzin

Zasiłek jest liczony do dochodu rodziny, co wpływa negatywnie na biedne rodziny ubiegające się o inne zasiłki. Aby otrzymać pomoc socjalną nie należy przekraczać progu 514 zł na osobę, co do momentu wprowadzenia programu 500+ nie było problemem, teraz może się nim stać. Ze statystycznych wyliczeń ponad 150 tysięcy rodzin straci prawo do zasiłków społecznych a ponad 300 tysięcy uzyska dużo niższą pomoc niż dotychczas. Jednak rząd obiecuje, że nie wpłynie to negatywnie na ubogie rodziny, wręcz przeciwnie, że zyskają więcej a nie stracą na tym. A państwo zmniejszając liczbę osób pobierających świadczenia socjalne może zyskać nawet kilka miliardów złotych. Jak jest teraz naprawdę? Okaże się wkrótce.

Szacowane wydatki na program 500+

Według Ministerstwa Rodziny zasiłek w postaci 500zł miesięcznie ma dostać około 2,7 miliona rodzin, w tym :

  • 1,6 milionów rodzin z dwójką dzieci,
  • 267 tysięcy rodzin z trójką dzieci,
  • 60 tysięcy dla rodzin z czwórką lub większą liczbą dzieci.

Do końca tego roku państwo na ten program ma wydać około 17 miliardów złotych, a każdego następnego roku ok 22,5 miliarda. W ciągu 10 lat na program ma zostać poświęcone ok 241 mld złotych.

Oczekiwane rezultaty programu 500+

Program ma na celu wspomóc nie tylko ubogie rodziny (ale te przede wszystkim), żeby ich pociechy miały wszystko co potrzebne oraz zachęcić do dalszej prokreacji i tym samym zwiększyć przyrost naturalny w Polsce. Wcześniejsze zasiłki były niewysokie i przyznawane tylko tym najbardziej potrzebującym, co nie zawsze oznacza, że jeśli w rodzinie przypada więcej niż 514zł na osobę to taką rodzinę stać na prawidłowe wychowanie dziecka. Świadczenie to daje pewność, że pieniądze zawsze dla dziecka będą niezależnie od sytuacji rodziców i chociaż częściowo pokryją koszty jego wychowania.