Jak zarządzać kapitałem firmy?

Odpowiednie zarządzanie finansami firmy ma kolosalnie istotny wpływ na jej funkcjonowanie. Od tego zależy, czy przedsiębiorstwo będzie się rozwijać, stać w miejscu, czy też zbankrutować. Jak zatem rozsądnie zarządzać kapitałem firmy?

Co to jest kapitał firmy?

Kapitał firmy to początkowy wkład wniesiony przy założeniu spółki przez właścicieli, dlatego bywa nazywany także kapitałem założycielskim. W trakcie okresu funkcjonowania firmy można zmieniać jego wysokość, ale jego wartość nie może być niższa niż określony w prawie minimalny kapitał zakładowy. Jednocześnie jego wartość musi być cały czas zgodna z statutem jednostki gospodarczej, umową spółki, lub danymi rejestru handlowego. Kapitałem najczęściej są zasoby trwałe takie jak: majątek, środki, aktywa. Służą one do rozpoczęcia, lub kontynuowania działalności przedsiębiorstwa.

 

Rodzaje kapitału firmy

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu kapitałem możliwa jest produkcja przynosząca zysk. Ten wypracowany zysk może zostać zainwestowany i w taki sposób dokonuje się pomnażanie kapitału. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że kapitałem nie muszą być tylko i wyłącznie szeroko rozumiane pieniądze i zasoby materialne firmy. Mogą nim być także technologie, oraz inne wartości niematerialne. Oprócz formy finansowej kapitał może występować też w formie rzeczowej (budynki, maszyny, wyposażenie), oraz niematerialnej, która obejmuje m.in. wszelakiego rodzaju projekty, programy komputerowe, prawa autorskie i patenty. Wracając do kwestii finansowych, kapitał można podzielić na własny i obcy. Własny, jak można się domyśleć to nasze pieniądze, które wkładamy do firmy. Kapitałem obcym są natomiast pieniądze pozyskane z innych źródeł, takich jak: kredyt bankowy, leasing, dotacje unijne, czy dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Jak obracać pieniędzmi w firmie?

Przede wszystkim: mądrze. To nie kupno butów, czy jedzenia w restauracji, gdzie można się kierować sugestią. Zarządzanie kapitałem powinno być każdorazowo dobrze przemyślaną decyzją. Jeśli utrzymywanie finansów w ryzach nie jest naszą mocną stroną, warto poradzić się, lub zatrudnić doświadczoną osobę znającą ten temat.  Przedsiębiorstwo nie musi zarabiać cały czas, może przez pewien okres gromadzić kapitał, by później wykonać większą inwestycję, stąd przez ten czas może przynosić straty. W szerokim kontekście kapitał to tzw. „samopomnażająca się” wartość, dlatego, aby się rozwijać i mieć większe zasoby należy inwestować. Nie trzeba się tego bać, aczkolwiek należy zrobić to mądrze, całą operację poprzedzając rozeznaniem rynku, sprawdzeniem popytu i podaży, oraz wszystkich innych istotnych czynników, które mają wpływ na ryzyko inwestycji. Jeśli ryzyko okaże się małe i wybierze się odpowiedni moment, można znacznie pomnożyć kapitał, który da możliwości do przeprowadzania kolejnych większych inwestycji.

 

Robert Saj